อนุทิน 121905 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ แต่ฟ้ายังมืดคลุ้ม ....... บางครา

 สุขทุกข์ย่อมมีมา ......... เช่นนี้

 เป็นมนุษย์ธรรมดา ........ ใครรอด พ้นเฮย

 ถึงจะหลบหลีกลี้ .......... รอดพ้นมีหรือ

 ๑๙.๐๘ น. : ๔ มี.ค. ๕๖


เขียน 18 Mar 2013 @ 20:12 ()


ความเห็น (0)