อนุทิน 121904 - พ.แจ่มจำรัส

....พระพุทธศาสนาถือว่าความอดทนเป็นเป้าหมายของการศึกษาที่สำคัญข้อหนึ่ง ถ้าจบการศึกษาแล้วยังอ่อนแอ เจ้าอารมณ์ ขี้เกียจ ขี้คร้าน หรือเป็นคนเห็นแก่ตัว ขี้โกรธ ขี้โมโห เราควรจะถือว่าเป็นคนขาดการศึกษา....

"คนที่สมบูรณ์" ชยสาโร ภิกขุ...

เขียน 18 Mar 2013 @ 19:54 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เช่้นนั้นเลยครับ ;)...