อนุทิน 121879 - ดารนี ชัยอิทธิพร

17 มี.ค.56

"ถุงผ้าเอื้อาทรที่ มธ.รังสิต"

12-15 มี.ค.56 ดิฉันไปร่วมประชุม HA Forum ครั้งที่ 14 ที่เมืองธานี ระหว่างนี้ก็ไปพักกับลูกสาว
คนเล็กที่ มธ.รังสิต จึงมีโอกาสเข้าไปใช้บริการที่หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ อีกครั้ง นั่งในหอสมุด
แล้วมีความสงบ-สุขอย่างลึกๆ อย่างไรบอกไม่ถูก   วันที่เข้าไปใช้หอสมุดนั้น นศ.เพิ่งสอบปลาย
ภาคเสร็จ ทยอยกลับบ้านไปเกือบหมดแล้ว บรรยากาศในหอสมุดจึงเงียบเหงาสักหน่อย ดิฉันไป
พบเรื่องดีๆ ที่เห็นแล้วยิ้มออกมาได้ จึงถ่ายภาพมาให้ดู
น่ารักไหมคะ อันที่จริงหอสมุดหรือห้องสมุดที่อื่นอาจมีมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ เอาเป็นว่า หาก
ท่านใดมีถุงผ้าน่ารักๆ ที่เหลือใช้ ให้ช่วยกันนำไปบริจาคให้ห้องสมุดที่ไหนก็ได้ ช่วยกันขยายผล
แนวคิดดีๆ 'ทำดีให้เด็กดู เป็นครูด้วยการกระทำ' กันนะคะ


เขียน 17 Mar 2013 @ 23:53 () แก้ไข 23 May 2013 @ 19:08, ()


ความเห็น (0)