อนุทิน 121862 - คุณมะเดื่อ

ยิ่งเห็นโลกนานวัน.....ยิ่งรับรู้ถึงความไม่แน่นอน  ( ของจิตใจมนุษย์ )  ยิ่งรู้ค่า

ของคำว่า  " อย่ายึดติด"   สิ่งที่แปรเปลี่ยนเร็วที่สุด  ก็คือ  ใจคนนี่แหละ....

เขียน 17 Mar 2013 @ 10:46 ()


ความเห็น (0)