อนุทิน 121862 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่อ

ยิ่งเห็นโลกนานวัน.....ยิ่งรับรู้ถึงความไม่แน่นอน  ( ของจิตใจมนุษย์ )  ยิ่งรู้ค่า

ของคำว่า  " อย่ายึดติด"   สิ่งที่แปรเปลี่ยนเร็วที่สุด  ก็คือ  ใจคนนี่แหละ....

  เขียน:  

ความเห็น (0)