อนุทิน 121853 - Lungnoke

Lungnoke

16 มีนาคม 1968 ที่หมู่บ้านหมีลาย (My Lai) ในเวียดนามเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนผู้ไร้อาวุธกว่า 500 ชีวิตโดยกองทหารสหรัฐถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อัปยศที่จดจารึกเป็นบทเรียนให้ตระหนักถึงผลแห่งอำนาจหากใช้อย่างไม่ชอบธรรมมาจนถึงวันนี้ก็ เกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาผมเชื่อว่าโรงเรียนนายทหารทุกประเทศสอนเรื่องนี้

My Lai Massacre
http://en.wikipedia.org/wiki/My_Lai_Massacre

http://www.youtube.com/watch?v=VWchy6ykNnQ

เหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนกลางกรุงเทพฯเมื่อปี 53 สะท้อนให้เห็นว่า ถึงจะเคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ แต่ก็อาจไม่มีผลอะไรมากไปกว่านั้น

เขียน 17 Mar 2013 @ 00:22 ()


ความเห็น (0)