อนุทิน 121798 - พ.แจ่มจำรัส

...พุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เราจะเข้าถึงชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยการพัฒนาที่สมบูรณ์ และการพัฒนาที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฎในโลกคืออะไร ก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นการพัฒนาในทุกๆด้าน...

"มนุษย์ที่สมบูรณ์" ชยสาโร ภิกขุ

เขียน 15 Mar 2013 @ 19:02 ()


ความเห็น (0)