อนุทิน 121788 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

   ....ความสุขที่เกิดขึ้นจากอวิชชาหรือจากการไม่รับฟังหรือไม่รับรูในความจริงบางประการเป็นความสุขที่เปราะบาง เป็นความสุขที่เราไว้ใจไม่ได้ ความสุขที่ไว้ใจได้เกิดจาก การรู้เท่าทัน ความเข้าใจชีวิตในโลกตามความเป็นจริง...
"มนุษย์ที่สมบูรณ์"  ชยสาโร ภิกขุ....

  เขียน:  

ความเห็น (0)