อนุทิน 121784 - กิตติ ชูวัฒนานุรักษ์

การบันทึกการเรียนรู้เรื่อง Outcome Based Education 

โดยวิทยากร อ.บัณฑิต ทิพากร อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สถานที่บรรยาย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กระผมได้บันทึกการเรียนรู้โดยวิธีการ Parallel Notes และ T Method เอาภาพการบันทึก Notes ลงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียบเรียงแล้วสรุปออกมาอีกครั้งครับ :) 


ภาพที่ 1 : การจัดบรรยากาศภายนอกห้องบรรยาย 


ภาพที่ 2 : คุณลักษณะของการสร้าง Outcome 


ภาพที่ 3 กระบวนการสร้างหลักสูตรเพื่อให้เกิด Outcome และภาพสรุปพร้อมคำถามตามรูปแบบ T Method 

เขียน 15 Mar 2013 @ 11:06 ()


ความเห็น (0)