อนุทิน 121777 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

บางคนเขาก็ถามว่าอานิสงส์ทำวัตรสวดมนต์ได้อะไร...?

ประการแรกได้สมาธิ เกิดสมาธิ ประการที่สองเราจะได้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ประการที่สามเราจะได้เป็นคนรับผิดชอบในความดี สร้างบารมี เสียสละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราบรรลุมรรคผลนิพพาน


  เขียน:  

ความเห็น (0)