อนุทิน 121777 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

บางคนเขาก็ถามว่าอานิสงส์ทำวัตรสวดมนต์ได้อะไร...?

ประการแรกได้สมาธิ เกิดสมาธิ ประการที่สองเราจะได้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ประการที่สามเราจะได้เป็นคนรับผิดชอบในความดี สร้างบารมี เสียสละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราบรรลุมรรคผลนิพพาน


เขียน 15 Mar 2013 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)