อนุทิน 121776 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เรื่องผลประโยชน์นี้มันไม่เข้าใครออกใครนะ ไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมถ้าเราไปหลง พระพุทธเจ้าท่านให้เรามุ่งผลประโยชนคือ “พระนิพพาน” ต้องเป็นคนที่มีเมตตามีกรุณา ไม่มีปฏิฆะ ไม่ให้ใครเอาเงินเอาสตางค์ซื้อหัวใจเราได้ ไม่ให้ใครเอาลาภยศสรรเสริญมาซื้อหัวใจเราได้

พระพุทธเจ้าท่านเมตตาให้เรายินดีกับทุก ๆ คนนะ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร คนเขาจะมีสติมีปัญญา หรือว่าคนนั้นเค้าไม่ฉลาด สุขภาพไม่ดี ก็ต้องรักเค้าเมตตาเค้า ต้องพยายามให้เกียรติเค้า ให้ความเมตตาเค้าทุก ๆ คน จนจำหน้าไม่ได้ว่าเราเคยช่วยเหลือไปไว้บ้าง เมตตาใครไปไว้บ้าง เพราะเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทน นอกจากคุณธรรมความดีที่เราจะพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะ


เขียน 15 Mar 2013 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)