อนุทิน 121749 - พ.แจ่มจำรัส

   พระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์ว่าชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว ๒,๕๐๐ ปีที่แล้วที่ประเทศอินเดีย แต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหวังได้ ไม่ว่าเราเป็นชายเป็นหญิง เป็นชาวเอเชีย เป็นชาวตะวันตก เป็นใครก็ตาม ไม่ว่ามีชาติชั้นวรรณะอะไร ภาวะนี้เป็นเป้าหมายของคนทุกคนที่เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง...

มนุษย์ที่สมบูรณ์.... ชยสาโร ภิกขุ

เขียน 14 Mar 2013 @ 12:11 ()


ความเห็น (0)