อนุทิน 12173 - Conductor

Conductor

ข้อเสนอ KV: เพิ่มการอ้างอิงถึงความคิดเห็น

ปัจจุบัน การอ้างถึงความคิดเห็น ใช้ URL http://gotoknow.org/blog/:blogname/:postid?page=:pageid#:commentid เป็นการใช้ <a name> tag มาตรฐานของ HTML ซึ่งเวลาแสดง จะแสดงบันทึกทั้งหมด อาจจะเป็นร้อย kB แสดงทั้งบันทึก  แสดงทั้งความคิดเห็นอื่น -- ในบางกรณีก็ไม่จำเป็น

ดังนั้น ผมจึงอยากเสนอคุณลักษณะใหม่ดังนี้

  1. ให้มี URL ใหม่ http://gotoknow.org/blog/:blogname/:postid.:commentid ที่แสดงแต่ความคิดเห็นที่ระบุด้วย commentid แยก postid  กับ commentid ด้วย . ส่วนการแสดงบันทึกและความคิดเห็นอื่นๆ ด้วย ให้ใช้เหมือนเดิม (# และ <a name> tag)
  2. หน้าที่แสดงความคิดเห็นเฉพาะนี้ ใช้ <title> เป็น ":postname ความคิดเห็นที่ :commentnumber" ให้ <title> แตกต่างกันเสมอ; commentnumber เป็นเลขเรียงจาก 1 ไปจนความคิดเห็นสุดท้าย ส่วน commentid คือเลข unique ID ภายในฐานข้อมูล -- หากทำอย่างนี้ การ address comment จะง่ายกว่าเก่ามาก
  3. ในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะอันนั้น ให้มีลิงก์กลับไปที่บันทึกต้นทางด้วย ใช้ CSS ของบล็อกต้นทาง
เขียน 19 Jun 2008 @ 05:54 ()


ความเห็น (0)