อนุทิน 121725 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ความสุขความสะดวกความสบายทางโลก ๆ ทางวัตถุ พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกเราสอนเราว่า “มันไม่จีรังยั่งยืน มันเจือปนด้วยยาพิษ...”

คนเรานะถ้าจะคิดว่าทำทุกอย่างเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันคงเป็นไปไม่ได้...!

ศาสนาเสื่อม... ศาสนานี้มันไม่ได้เสื่อมนะแต่เพราะหัวใจของทุก ๆ คนมันเสื่อม  

ส่วนใหญ่เราทุก ๆ คนน่ะมันยังไม่ได้แก้ไขตัวเองแล้วก็พากันไปคิดว่าวัดโน้นเขาปฏิบัติดี ครูบาอาจารย์เขาเข้มงวดดี ต้องไปอยู่วัดนั้นวัดนี้บางทีก็จะได้ดีกับเขาบ้าง เราไปอยู่ที่ไหน  ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติให้เรานะ ทุกท่านทุกคนต้องตั้งใจเอาเอง ปฏิบัติเอาเอง

“อดเอา ทนเอา ฝืนเอา” ความอดทนนี้ทำให้เกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญา

  เขียน:  

ความเห็น (0)