อนุทิน 121722 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เราลองคิดดูที่เรามองเห็นตัวเองและเห็นทุก ๆ คน มันชอบความสุขทางกาย ติดความสุขทางกาย ที่เราพากันหาเงินทองทำงานการทุกอย่างก็เน้นความสุขทางกายอย่างเดียวนะ เน้นอารมณ์ที่จะไปสวรรค์ ที่มันวิตกกังวลจนเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มีปัญหามากมาย เพราะวิตกกังวลเรื่องความสุขทางกายกัน

ความสุขกับความทุกข์มันก็เหมือนกับหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ มันก็มีสองอย่างอย่างนี้นะ 

การประพฤติปฏิบัติของเรานี้แหละ เรากำลังเดินไปทางทิศตะวันตก พระพุทธเจ้าท่านกำลังบอกเราว่าเรากำลังเดินทางผิดกัน ให้หันหลังกลับไปทางทิศตะวันออก ปฏิบัติสุขเราก็ไม่เอา ทุกข์เราก็ไม่เอา สุขมันก็เป็นอารมณ์ทุกข์มันก็เป็นอารมณ์ 


  เขียน:  

ความเห็น (0)