อนุทิน 121712 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การพัฒนาตัวเอง... พระพุทธเจ้าท่านให้เราเน้นมาพัฒนาเรื่องระเบียบเรื่องวินัยให้กับตัวเอง

คนเราน่ะ ถ้าไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเท่ากับเรามีความรู้ความคิดความเข้าใจ แต่เราไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ที่เราจะทำงานปฏิบัติงาน

เรื่องระเบียบวินัยนี้ ทุกท่านทุกคนต้องมีเพื่อจะได้บริหารชีวิตจิตใจเพื่อให้เป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐ...

ทุกท่านทุกคนเป็นนักบริหาร... บริหารไม่ใช่บริหารใครก็บริหารตัวเราเอง จัดการกับตัวเราเอง

เรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของตนเอง เป็นเรื่องเฉพาะตน ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะได้ฝึกตน


เขียน 13 Mar 2013 @ 16:40 ()


ความเห็น (0)