อนุทิน #121711

  ติดต่อ

ทุกวันนี้นะ เค้าเรียนกันเป็นนักบริหาร ดู ๆ แล้วมันก็แย่เหมือนกันเพราะว่ามันจะไปบริหารคนอื่น แต่ลืมไป “ลืมบริหารตนเอง...”

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นนักบริหารนะ... เป็นนักบริหารนักวางแผนที่จะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเอง หนังสือบอกเรา ครูบาอาจารย์บอกเรา เราก็เอาไปย่อยให้เกิดสติเกิดปัญญาในภาคปฏิบัติ

การบริหารนี้มันดีมันถูกต้อง แต่จะให้ถูกต้องมันต้องเริ่มจาการบริหารตัวเอง


  เขียน:  

ความเห็น (0)