อนุทิน 1217 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความสุขหนึ่งของคฤหัสถ์คือการใช้จ่ายทรัพย์จากการที่หามาได้โดยสุจริต

แต่ทุกวันนี้คนใช้เงินซื่อของที่ทำให้ตนเพิ่ม "ความหลง"

ใช้เงินซื้อความรู้ที่ทำให้ตนเองนั้น "หลง" ยิ่งขึ้น...

หลงซื้อแต่ของโง่ ๆ หลงซื้อแต่ความรู้ลวง ๆ

แล้วเราจะเข้าถึงความสุขแท้ได้อย่างไร

เขียน 20 Apr 2008 @ 18:16 ()


ความเห็น (0)