อนุทิน 121678 - ศิรินุช

ศิรินุช

วันที่ 13 มีนาคม 2556 เป็นวันครบรอบ ๑๑๑ ปีเมืองธัญญบูรี   ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ท่านเสด็จทรงเปิดประตูเมืองเมื่อ 13 มีนาคม 2445   ที่หน้าอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีจะมีพิธีบวงสรวงฯลฯ  ตอนเช้า  ฉันเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปร่วมพิธีด้วย

เขียน 12 Mar 2013 @ 22:32 ()


ความเห็น (0)