อนุทิน 121663 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๙๗๓ |

"ปัจจุบันชี้วัดอนาคต"

วันนี้เป้าหมายหลักของภารกิจอยู่ที่ "ธุรกรรมการเงิน"

* ช่วงเที่ยง จัดการเรื่อง ไถ่ถอน เสร็จแล้ว
* ช่วงบ่าย จัดการเรื่อง พาหนะใหม่แล้ว
* ช่วงเ็ย็น จัดการเรื่อง พาหานะเก่าแล้ว

ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของชีวิตวันหนึ่ง
เกิดการตัดสินใจใหม่ ๆ ในหลายเรื่อง ๆ

เมื่อเราหันกลับไปมองสิ่งที่ผ่านมา
ทำให้เราพบว่า "วินัย" "ความเพียรพยายาม"
และ "ความมุ่งมั่น"
ทำให้เกิดวันดี ๆ ขึ้นมาในวันนี้ได้

ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
เพราะปัจจุบันชี้วัดอนาคต

เป็นเรื่องจริง !

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

คือวันดีๆของชีวิต ชื่นชมค่ะ

ขอบคุณ คุณ ถาวร ;)...

ขอบคุณ ทุกท่านครับ ;)...