อนุทิน 121649 - กิตติพงศ์ พลเสน

สงสัยจังว่าทำไมเวลาเบรกระหว่าง การประชุม ต้องมีอาหารว่าง กาแฟ ด้วย ?

เขียน 12 Mar 2013 @ 11:13 ()


ความเห็น (2)

การประชุมทำให้ท้องกิ่วนิด ๆ และล้ามังครับ สถานที่ให้เช่าจัดประชุมส่วนใหญ่มักจัดอาหารว่าง+กาแฟ รวมในราคาที่ให้เช่าอยู่แล้วด้วย ..ก็มีหลายแนวให้คิดได้ครับ

เขียนเมื่อ 

แต่ผมสงสัยหนักว่า ทำไมต้องเนสกาแฟด้วย ยี่ห้ออื่นไม่ได้หรือ ;)...