อนุทิน 121645 - กิตติพงศ์ พลเสน


11 - 13 มีนาคม 2556 ร่วมเป็นวิทยากร workshop R2R นักวิจัยหน้าใหม่จาก สคร.12 ณ จังหวัดพัทลุงร่วมกับรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญสุยา

เขียน 12 Mar 2013 @ 08:54 ()


ความเห็น (0)