อนุทิน 121645 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ


11 - 13 มีนาคม 2556 ร่วมเป็นวิทยากร workshop R2R นักวิจัยหน้าใหม่จาก สคร.12 ณ จังหวัดพัทลุงร่วมกับรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญสุยา

  เขียน:  

ความเห็น (0)