อนุทิน 121630 - นางสาว อารมา ยามา มา ยามาความเห็น (1)

เรียบเรียงได้กระชับดีครับ