อนุทิน 121615 - ดร. อัครเดช ตู่ กลิ่นพิบูลย์

วันที่ 11 มีนาคม 2556 เมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้รับหนังสือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากธนาคารขอพบประธานสหกรณ์แจ้งเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ ซึ่งทำสัญญากู้ไว้เอาละสิก็รับทราบมาตลอดทั้งจากคณะกรรมการชุดที่แล้วและจากการประชุมใหญ่สามัญและในวันที่มีการเลี้ยงขอบคุณลูกหนี้ (ยังดีนะที่เขาเลี้ยงลูกหนี้) คณะผู้บริหารธนาคารจะพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าดีใจที่สหกรณ์ทำสัญญากู้และได้สิทธิดอกเบี้ยคงที่3.50 ถึง 5 ปี คณะกรรมการสหกรณ์ก็ดีใจว่าทำสัญญากู้ยืมได้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึงปี 2558 ได้ยินสองหูเลยนี่ยังไม่หมดสัญญาเลยเพิ่งปี 2556 แต่ธนาคารแจ้งมาแล้วว่าจะปรับขึ้นจากที่ทำสัญญาไว้ 3.50 บาทเป็น 4.50 บาท พ่อทูนหัวจะขึ้นที่เดียว 1 บาท ทำให้ประธานสหกรณ์ปวดศีรษะขึ้นมาทันที ต้องกลับไปค้นดูสัญญาที่คณะกรรมการชุดก่อนลงนามทำสัญญาไว้ก็พบช้อความในวรรคที่ต่อจากการคิดอัตราดอกเบี้ยสรุปได้ว่าธนาคารจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สัญญาลมปากหรือจะสู้สัญญาที่อยู่ในกระดาษ เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนบิดพริ้วมิได้เลย ทางแก้ก็คือขอความเห็นใจ ขอความอนุเคราะห์จากทางธนาคารได้โปรดเมตตาปราณีเถอะครับท่านเราไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เอากับสมาชิกสหกรณ์เท่านี้ก็จะแย่กันอยู่แล้ว ไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกครับถ้าไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวต

เขียน 11 Mar 2013 @ 19:31 () แก้ไข 11 Mar 2013 @ 20:57, ()


ความเห็น (0)