อนุทิน 121588 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ทุกคนอยากรวย อยากเป็นมหาเศรษฐีจะได้สร้างความดีสร้างบารมีช่วยชุมชน  สร้างสาธารณะประโยชน์ 

เราเป็นมหาเศรษฐีมันก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสวรรค์  มีความสะดวกสบาย มีคนรับใช้ มีคนเกรงในอำนาจเงินตรา พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า  "มันก็ไม่ยิ่งเท่ากับจิตใจของเราเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระโสดาบัน" เพราะผู้เข้าถึงพระโสดาบันจิตใจสงบกว่า เย็นกว่า สิ่งสำคัญคือมันปิดอบายภูมิ ไม่ต้องตกนรกอีก คนร่ำรวยทั้งเงินทองทรัพย์สมบัติตายไปส่วนใหญ่ก็ต้องไปนรกเพราะหลงในความสะดวกสบาย ทำบาปทำกรรม ทำอาชีพบนหลังคนยากคนจน

  เขียน:  

ความเห็น (0)