อนุทิน 121587 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การให้และการเสียสละเป็น "ธรรมะ" ที่ยิ่งใหญ่

ชีวิตนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป พึงเร่ง "ให้" และ "เสียสละ" ทุกนาที

"นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา" (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

ชีวิตนี้จักมีคุณค่าถ้าหัวใจเรามีคำว่า "เสียสละ" และ "การให้..."


เขียน 11 Mar 2013 @ 16:32 ()


ความเห็น (0)