อนุทิน 121577 - dejavu monmon

dejavu monmon

พบเศษกระดาษกว้างยาวเท่าไม้บรรทัด ๑ ฟุต ในนั้นเป็นลายมือผมเอง จำไม่ได้ว่าเขียนไว้เมื่อไร ข้อความคือ "เรามักมองข้อกฎหมายและวิธีการ มากกว่าความรู้สึกของผู้เขียน" จำไม่ได้ว่า ข้อความนี้ที่เขียนไว้ในบรรยากาศใด

เขียน 11 Mar 2013 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)