อนุทิน 121558 - ธิ

ธิ

  • เมื่อยไปทั้งตัว  ถอนหญ้าถอดปล้อง  หญ้าแพรก  พืชที่เราไม่ต้องการออกจากต้นไม้ที่เราตั้งใจปลูก
  • เพราะหญ้าได้รับน้ำพอ ๆ กับต้นไม้ที่เราตั้งใจรดนั่นแหละ
  • หญ้านวลน้อยและหญ้ามาเลเซียที่ตั้งใจปลูกยังงามไม่เท่าไม้เลื้อย  ไมยราพ  ต้นสาบเสือ  และอื่น ๆ ที่แทรกมาตรงดินชุ่ม ๆ  แทงรากเก่งมาก
  • และงามกว่าอีก  จึงต้องถอนรากถอนโคน

  • พรวนดิน  ให้ปุ๋ย  รดน้ำ  แสงสว่างส่องถึง  เสริมจากเมล็ดพันธุ์แห่งความดี....เย็นฉ่ำในหัวใจ
  • พยายามถอนรากความคุกรุ่นโกรธเป็นบางที....ที่ยังค้างคา

เขียน 10 Mar 2013 @ 21:42 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ถอนฟันตามอาชีพง่ายกว่าใช่ป่ะ คุณหมอธิ ;)....

เขียนเมื่อ 

สงสัยว่าจะจริงค่ะคุณครูเงา  วันนี้ถอนไปแล้ว  2  คน  อุดฟันอีก  1  คน  3  ซี่  สบาย ๆ  

ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์วัสช่างแซว คิดได้อย่างไร :) ถอนหญ้าแล้วยังถอนความโกรธได้ด้วย

เขียนเมื่อ 

จริงตามตำรานะคะ  ความโกรธเป็นกิเลสพื้นฐานของคนลักษณ์ ๘ น่ะค่ะอาจารย์หมอป.

ยังต้องพยายามรีบรู้ตัวเมื่อหัวใจกำลังจะเต้นแรงน่ะค่ะ  สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ค่อย ๆ ปล่อยออก

ถอนความเร็วที่จะตอบโต้ออกไป  ช้า ๆ เข้าไว้จนนิ่ง   บางครั้งก็มีหลุดบ้างค่ะ...กับคนที่ยิ่งใกล้