อนุทิน 121535 - ครูน้อยคนหนึ่ง ศิริลักษณ์ ชมภูคำ

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

โครงการจิตอาสาดูแลนักเรียนบกพร่องด้านการอ่านการเขียน

                                 


                                    

                                                                                                                

        วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะปิดโครงการจิตอาสาดูแลนักเรียนบกพร่องด้านการอ่านการเขียนครั้งที่ 2  และโครงการของเราโชคดีที่ได้กำลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีคือ คุณณัฏฐ์ชุดา  คุณวุฒิ  เจ้าหน้าที่การทางพิเศษกรุงเทพฯ  ทราบเกี่ยวกับโครงการที่ทำอยากเติมกำลังใจให้เด็กๆจึงบริจาคเงิน 1000 บาท  เพื่อให้จัดกิจกรรมอะไรก็ได้  ในโครงการและครูก็ขอมีส่วนร่วมเพิ่มของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจด้วย  ครูและจิตอาสาจึงตกลงให้นำเงินมาเป็นรางวัลประกวดการเขียนเรียนความ  เพื่อฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การคิด  ทั้งเด็กจิตอาสาดูและนักเรียนบกพร่องด้านการอ่านการเขียน  เด็กๆทำกิจกรรมอย่างตั้งใจและมีความสุข  ครูชี้แนะให้ทำงานออกมาให้ดีที่สุดตามความสามารถของตนเอง  และอย่าตั้งเป้าหมายไว้ที่รางวัลแต่ให้มุ่งพัฒนาตนเองให้มากที่สุดนั่นคือเป้าหมายสำคัญ  ส่วนรางวัลเป็นผลพลอยได้ที่ตามมา  กิจกรรมวันนี้สนุกสนานทุกคนแสดงผลงานอย่างเต็มความสามารถ  จากรูปที่ถ่ายครูประทับใจแววตาที่เป็นประกายและรอยยิ้มที่มีความสุข)ผลการทำงานก็น่าสนใจเรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นตัวตนของแต่ละคน  ถ่ายทอดออกมาทำให้ครูได้เห็นตัวตนที่งดงามของเด็กๆผ่านเรียงความที่เขียน ลายมือสวยขึ้นอ่านง่ายสบายตา  เด็กๆฝากขอบพระคุณคุณณัฏฐ์ชุดา  คุณวุฒิ (พี่อ้อย)  ที่ได้ทำกิจกรรมดีๆทำให้มีแรงเสริมเป็นการเติมพลังให้เด็กๆมีความสุขขอบคุณนะคะ.......พี่ตุ๋ม


เขียน 10 Mar 2013 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)