อนุทิน 121508 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ให้ทุกท่านทุกคนเดินตามรอยของพระพุทธเจ้า ถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราทุก  ๆ คนที่จะมาฝึกปล่อยฝึกวาง ไม่ทำตามใจของเราไม่ทำตามทิฏฐิมานะของเรา เราไปทำไม่ได้ ไปแก้ไขไม่ได้ ความจริงมันก็เป็นความจริง อย่างเรามีสภาพเป็นอย่างไร เราก็ยินดีในอัตภาพของเรา เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรเราก็ยินดีพอใจ เราเดินไม่ได้                เราก็พอใจในการที่เราเดินไม่ได้ เราเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตก็ยินดีในความเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ถ้าเราไม่ยินดีนี้ก็ชื่อว่า  “เราไม่รักธรรมะไม่ชอบธรรมะ”  ถ้าเราไม่รักธรรมะ ไม่ชอบธรรมะก็คือเราไม่ชอบพระนิพพาน เราไม่ชอบพระพุทธเจ้า เราจะถือตัวตนเป็นใหญ่ ถือตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้... 

เขียน 09 Mar 2013 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)