อนุทิน 121507 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราปฏิเสธความจริง ยินดี พอใจ ยอมรับสิ่งที่จะมีจะเป็นขึ้นในอนาคตหรือว่ากำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะเราจะไปแก้ธรรมะจะไปแก้ธรรมชาติไม่ได้ ต้องมาปรับที่จิตที่ใจของเรา มีความสุข มีความสงบ มีความเย็นเป็นพระนิพพาน ไม่ไปปรุง ไปแต่ง ไม่ไปต่อต้านสู้รบตบตีทางจิตทางใจ มันอยากแก่ก็ช่างหัวมัน มันอยากเจ็บไข้ไม่สบายก็ช่างหัวมัน มันอยากเป็นโรคโน้นโรคนี้ก็ช่างหัวมัน เราห้ามมันไม่ได้ เพราะมันเป็นธรรมะ เป็นธรรมชาติ ถ้าเราไปคิดไปปรุงแต่งมันเป็นทุกข์เปล่า ๆ “ทุกข์ทางกายมันก็มากอยู่แล้วเรายังมาทุกข์ทางใจอีก” 

เขียน 09 Mar 2013 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)