อนุทิน 121498 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ลูกจะดีได้ต้องเริ่มที่พ่อก่อที่แม่

ลูกศิษย์จะดีได้ต้องแก้ไขที่คุณครู

มหาวิทยาลัยจะดีต้องได้อาจารย์ที่ความรู้ (ฝังลึก : Tacit Knowledge)

การศึกษาไทยจะเฟื่องฟูทุกคนต้องมีความรู้คู่ "คุณธรรม..."


เขียน 08 Mar 2013 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)