อนุทิน 121481 - อ.นุ

อ.นุ

"ถ้าไม่มี Learning Skill แล้ว Knowledge จะเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น..."

"การศึกษาหมาหางด้วน เรียนแล้วฉลาด แต่เลวลง..."

"ปัจจุบัน เราสนใจกันแต่การเรียนด้านนอก
ไม่ได้เรียนด้านใน จึงเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น..."

"ต้องเปลี่ยนใจครูสู่... "

"... "

ขอบพระคุณสาระความรู้และข้อคิดอันมีคุณค่า ที่ได้รับจากอาจารย์หมอวิจารณ์
ในงานเสวนา "ครูคือ คำตอบสุดท้าย" ๗ มีค ๒๕๕๖ ณ มศว ประสานมิตรครับ

http://erdi.swu.ac.th

เขียน 08 Mar 2013 @ 14:04 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

กำลังคิดเรื่องนี้ค่ะ ปัจจุบันครูคือผู้ควบคุมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ ทำอย่างไรให้ครูเป็น facilitator สองหรือแนะแนวทางให้เด็กเรียนรู้ รักการค้นคว้า เกิดทัศนคติว่า คนเราเรียนรู้กันตลอดชีวิต ครูก็เรียนไปกับลูกศิษย์ด้วย

ภาพสองหนุ่ม...สองวัย...ถ่ายทอดและรับประสบการณ์ดีๆเพื่อการศึกษาที่พัฒนาจิตใจและประสบการณ์นอกกรอบ...

เขียนเมื่อ 

ติดตามมาฟังอาจารย์หมอวิจารณ์ บรรยายพิเศษที่ มศว เป็นครั้งที่ 2 แล้วครับ

ได้สาระความรู้ ประโยชน์ และมุมมองใหม่ๆ ประทับใจทุกถ้อยคำเลยครับ

ขอบคุณอาจารย์จริยา คุณครูพี่ใหญ่ และดอกไม้จากกัลยาณมิตรทุกท่านมากครับ