อนุทิน 121480 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทุกคนให้เข้าใจไว้นะผู้หญิงทั้งหลาย... ว่าเรานี้คือผู้ที่สำคัญที่สุดของโลก ถ้าใครมีความบกพร่อง ต้องเอาใหม่อย่าไปโทษลูก อย่าไปโทษสามี ต้องมาเพิ่มความดี เพิ่มมาตรฐานให้กับตนเอง ครอบครัวจะดีอยู่ที่พ่อแม่ “จำไว้” เราบกพร่องอะไร...? 

ตั้งใจรักษาศีล ๕ อย่าไปพูดมาก “ปากทุกคนมันไม่มีสติชอบติดระเบิด” อย่าเป็นคุณแม่ปากระเบิด ลูกเรา ถ้าเราว่าเขาดีเขาก็ดี ถ้าเราว่าเขาไม่ดีเขาก็ไม่ดี เขาก็เป็นอย่างเราพูดหมด ต้องใช้คำพูดให้เป็น


เขียน 08 Mar 2013 @ 13:59 ()


ความเห็น (0)