อนุทิน 121471 - sr

sr

ชวนอ่าน เติมรู้ภาษาไทย  ["กันตรัง"[email protected]@ Thaipost.net ถูกทุกข้อ 8 March 2556] (http://thaipost.net/news/080313/70601) :

..."คำไทย" มันร้อยพ่อพันแม่ ท่านราชบัณฑิตผู้บัญญัติศัพท์จึงต้องหลากหลายอย่าไปตายตัวอยู่กับพวกมหาบทเรียน เพราะพวกนั้นพื้นฐานสามัญของท่านส่วนใหญ่หลวมโพรก บางคนแค่ชื่อก็ไม่น่าเชื่อถือในคำไทยแล้ว ดันเอา "ค์" ไปการันต์ชื่อตนแล้วไม่มีความหมายในคำไทย บางคนไปกำหนดคำว่า "ไผ" ให้ใช้ไม้ม้วนเป็น "ใผ" กลายเป็นม้วนตัวที่ ๒๑ ในคำไทยไปไว้ในพจนานุกรมบางฉบับ...

เขียน 08 Mar 2013 @ 09:54 ()


ความเห็น (0)