อนุทิน 121465 - ภูสุภา

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิค ความคิด ของครูหรือผู้สอนมีความสำคัญยิ่ง

สอนให้น้อยลง เรียนรู้(ด้วยกัน)ให้มากขึ้น


เขียน 07 Mar 2013 @ 22:48 ()


ความเห็น (0)