ติดต่อ

อนุทิน #121465

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิค ความคิด ของครูหรือผู้สอนมีความสำคัญยิ่ง

สอนให้น้อยลง เรียนรู้(ด้วยกัน)ให้มากขึ้น


  เขียน:  

ความเห็น (0)