อนุทิน 121464 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๕๙. เวทีค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อท้องถิ่นและแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร เหมะ รองธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดูแลโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ กับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและเครือข่ายผู้นำของท้องถิ่น มีแนวคิดมุ่งหาแนวทางสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่จะเป็นกำลังในการสร้างคน วิจัย พัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีความเชื่อมโยงกลมกลืนกับท้องถิ่นในภูมิภาค และสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศในบริบทใหม่ๆของโลกที่มุ่งให้ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่นำเสนอขึ้นจากท้องถิ่นเป็นลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงได้หารือกัน ไปคุยกันในสื่อและเวทีสาธารณะต่างๆ แล้วก็มาชวนผมไปนำทีมคณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จัดกระบวนการระดมความคิดและการค้นหาวิสัยทัศน์และแนวยุทธศาสตร์กับเครือข่ายผู้นำสาขาต่างๆของจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้น ก็จะนำเสนอเพื่อการปรับปรุงและรับฟังข้อชี้แนะ จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี และคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย นำมาปรับปรุงแล้วก็นำเสนอต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นลำดับต่อไป ทางทีมวิจัย คณาจารย์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลอำนาจเจริญ ได้ทำงานกับพื้นที่และทำงานข้อมูล ตลอดจนพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆมาอย่างต่อเนื่องมากพอสมควรแล้ว กระนั้นก็ตาม ในวันที่จัดเวทีระดมความคิด ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้ ผมก็อยากจะขอเชิญชวนสื่อ และเครือข่ายบล๊อกเกอร์ Gotoknow ที่เป็นคนในจังหวัดอำนาจเจริญและใกล้เคียง ที่จะสามารถเดินทางไปร่วมเวทีได้สะดวก ไปร่วมเป็นสังเกตการณ์ ให้เสียงสะท้อน ให้ข้อมูล ให้ข้อสังเกต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมความคิดของเวทีด้วยความยินดียิ่งนะครับ

เขียน 07 Mar 2013 @ 20:03 () แก้ไข 07 Mar 2013 @ 20:04, ()


ความเห็น (0)