อนุทิน 12146 - Panuch

  ติดต่อ

พรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต  มมส  ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ ระบบการให้ความช่วยเหลือนิสิต ร่วมกับคณะต่างๆ   ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร่วมกับคณะต่างๆ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)