อนุทิน #121456

"ข่าวลือ"   มักถูกสร้างด้วย...คนที่เกลียด

ส่งต่อโดย...คนไม่คิด    และถูกเชื่อด้วย...คนหูเบา

-------------------

ขอเป็นคนหูเบาเรื่องหนึ่งนะคะ

 ข่าวลือ...ให้ระวังช่วงนี้อาจจะมีความรุนแรงในพื้นที่ ฯ

ขอบคุณข่าวลือที่ทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังคะ 

เขียน:

ความเห็น (1)