อนุทิน 121456 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

"ข่าวลือ"   มักถูกสร้างด้วย...คนที่เกลียด

ส่งต่อโดย...คนไม่คิด    และถูกเชื่อด้วย...คนหูเบา

-------------------

ขอเป็นคนหูเบาเรื่องหนึ่งนะคะ

 ข่าวลือ...ให้ระวังช่วงนี้อาจจะมีความรุนแรงในพื้นที่ ฯ

ขอบคุณข่าวลือที่ทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังคะ 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณคะ