อนุทิน 121441 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

อ่านบทความนี้แล้วยังไม่ถึงกับเชื่อ เพราะเป็นการเก็บข้อมูลจากการศึกษาอื่นๆมาอีกต่อหนึ่ง ถึงจะจากหลายๆการศึกษาก็ตามนะคะ แต่ก็ไม่เสียหายที่จะระวัง คือเขาพบว่าการดื่มแอลกฮอล์แม้เพียงเล็กน้อยคือประมาณ 1 drink ต่อวันมีส่วนต่อโอกาสเสี่ยงของมะเร็งในช่องปาก คอหอย หลอดอาหารและเต้านม อ่านบทคัดย่อได้ที่ Light alcohol drinking and cancer: a meta-analysis. Ann Oncol. 2013 Feb;24(2):301-8. doi: 10.1093/annonc/mds337. Epub 2012 Aug 21.

เขียน 06 Mar 2013 @ 23:17 ()


ความเห็น (0)