อนุทิน 121439 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

ความกล้าหาญ (ตามนัยแห่งวรรณคดีสันสกฤต) มี 3 อย่าง คือ

  • กล้าให้ (ทานวีระ)
  • กล้าประพฤติธรรมหรือหน้าที่ (ธรรมวีระ)
  • กล้ารบ (รณวีระ)
เขียน 06 Mar 2013 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)