อนุทิน 121413 - พวงชมพู

  ติดต่อ

หญิงมีเจ็ดชายมีสี่ให้้ย้ำคิด             คือเรือจ้างคอยนำศิษย์เพียรศึกษา

เป็นพ่อแม่ที่ดีเสมอมา                   นี่แหละหนาืคือพระคุณของอาจารย์

ขอขอบคุณความรู้ที่ให้ศิษย์           ทั้งความคิดความเมตตาความสงสาร

ศิษย์สำนึกในพระคุณของอาจารย์    จะกล่าวขานจารึกไว้ในบทกลอน

.....มอบแด่อาจารย์ประจำหลัูกสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราฏร์สุราษฎร์ธานี   http://youtu.be/IIs5xcv_qyg

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)