อนุทิน 121401 - ดร. อัครเดช ตู่ กลิ่นพิบูลย์

วันที่ 5 มีนาคม 2556 วันนี้ทำ MOU ให้สำนักบริหารการพยาบาลเสร็จเรียบร้อยเป็นเรื่องแปลกแต่จริงไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนในโลกนี้ไหม ตัวชี้วัดของหน่วยงานเสร็จประมาณปลายกุมภาพันธ์ ต้นเดือนมีนาคม จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดกำกับใครได้รับตัวชี้วัดอะไบ้างแจกแจงมา ส่งไม่เกินวันที่ 5 มีนาคม 2556 อีก 26 วันหมดเวลาของช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณซึ่งจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แสดงว่าที่ทำงานผ่านมาหลายเดือนก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงานที่แท้จริงออกแบบตัวชี้วัดที่เห็นว่าบรรลุแล้วก็ได้ เพราะมันผ่านไปแล้วข้อมูลอะไรที่เห็นว่าจะทำให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุก็ไม่ต้องเก็บ หรือเลี่ยงไปใช้ตัวชี้วัดอื่นได้ นอกเหนือจากที่มันเห็นอยู่เต็มตา เช่น เสียชีวิต หลบหนี แม้แต่หลบหนีก็ยังเลี่ยงได้ หลบหนีสำเร็จก็ตามไปให้ญาติเซ็นรับกลับที่บ้าน จะมีประโยชน์อะไรนอกจากรายงานแบบปลอม ๆ จะทำไปทำไมให้เปลืองกระดาษ

เขียน 05 Mar 2013 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)