อนุทิน 121397 - พเยาว์ ทักษิณ

บุคคลผู้ไม่บรรลุพระนิพพาน

             ผู้เขียนได้อ่านหนังสือทางเดินสู่พระนิพพาน ของหลวงพ่อธี  วิจิตฺตธมฺโม  ขณะนี้มีอายุ 96 ปี  ท่านเป็นชาวไทยใหญ่  เวลาเทศน์จึงต้องมีผู้แปลเป็นภาษาไทย  หนังสือเล่มนี้ท่านก็เขียนเป็นภาษาไทยไหญ่  พระมหายาจินต์  ธมฺมธโร เป็นผู้แปล  มีข้อเขียนที่น่าสนใจหลายเรื่อง  เช่น การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท่านมุ่งใช้ปัญญานำ  โดยเน้นให้เฝ้าดูปรมัตถ์  ท่านเขียนคำคล้องจองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้น่าสนใจคือ

                                      สัจจสี่มีอยู่แน่แต่ไม่เห็น  เขาจึงเป็นปุถุชนจนจักษุ

                               มัคคญาณผลญาณก็อดรู้  ได้แต่ดูบัญญัติเห็นบัญญัติ

                               หากหมั่นเพียรปฏิบัติไปให้ถูกต้อง   ประคองจิตตามครรลองอริยสัจ

                               เห็นรูปนามตามที่เป็นปรมัตถ์  ปฏิบัติไปจักได้พบพระนิพพาน

               ท่านจะเน้นการเฝ้าดูไตรลักษณ์ ที่อนัตตา  คือดูการแสดงอาการของธาตุสี่  เช่น ขณะที่เรานั่ง เดิน ยืน หรือนอน ธาตุทั้งสี่ในร่างกายจะแสดงธรรมให้เราดู คือ 

                ปฐวี  ธาตุดิน แสดงออกในอาการหนัก แข็ง หยาบ เบา อ่อน นิ่ม ฯลฯ

                อาโปธาตุ ธาตุน้ำ  แสดงออกในอาการซึมซาบ เกาะกุม ฯลฯ

                เตโชธาตุ ธาตุไฟ  แสดงออกในอาการ ร้อน เย็น อุ่น หนาว ฯลฯ

                วาโยธาตุ  ธาตุลม แสดงออกในอาการ  เจ็บ เหน็บ เคลื่อน ไหว นิ่ง ฯลฯ

จากที่ท่านเขียนไว้เราจะพบอาการเหล่านี้เสมอ  ทั้งในขณะนั่งสมาธิ หรือในชีวิตประจำวัน  เราจะเห็นอาการเหล่านี้เกิดขึ้นที่ร่างกาย แต่เรามักจะไม่เห็นด้วยตาปัญญา  คือ เห็น อาการธาตุทั้งสี่ตามจริง(ดูปรมัตถ์) โดยไม่ต้องมีร่างกายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  แต่เราจะเข้าไป เป็น  อาการเหล่านั้น คือ ร่างกายของเราเป็นเหน็บ  ร่างกายของเราร้อน  ร่างกายของเราหนาว หลวงพ่อบอกว่าเราดูบัญญัติ  จึงยังห่างไกลการหลุดพ้นจากความทุกข์ และท่านยังได้บอกถึงอาการต่างๆที่เมื่อบุคคลกระทำแล้ว ไม่สามารถเข้าสู่มรรคผลได้ คือ

                1.  กัมมรัมมตา  บุคคลผู้ติดอยู่กับการงาน ที่ไม่เกี่ยวกับมรรคผล

                2.  ภาสรัมมตา  บุคคลผู้ชื่นชอบอยู่กับการพูดคุย

                3.  มิตตรัมมตา  บุคคลผู้คลุกคลีอยู่ด้วยหมู่เพื่อนฝูง

                4.  มิทธรัมมตา  บุคคลผู้มักมากในการนอน

                5.  สังขารวิมุตตัง นะ ปัจจเวกขติ บุคคลผู้ไม่พิจารณาค้นหาความหลุดพ้นจากเหตุทุกข์

            ผู้เขียนอ่านแล้วเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เราๆชอบทำกันมาก  ที่ท่านเขียนมานี้มิใช่จะห้ามไม่ให้ทำงาน ไม่ให้พูด ไม่ให้คบเพื่อน ไม่ให้นอน หรอกนะ  ท่านมุ่งให้เรากระทำไปโดยไม่ยึดติดสิ่งเหล่านี้  กระทำอย่างมีสติ สัมปชัญญะ (รู้ตัว) ไม่หลงลืม มัวเมาไปกับสิ่งเหล่านี้  ผู้เขียนก็เป็นเหมือนกัน โดยเฉพาะข้อสี่ เอ้าละ! ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ขอยื่นคำขาดกับกาย และใจว่าต้องนอนให้น้อยลงนะ

เขียน 05 Mar 2013 @ 18:16 () แก้ไข 05 Mar 2013 @ 21:05, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีสมาชิก mode ธรรมะ อีกท่านแล้ว.......:)