อนุทิน 121392 - สันดร

สันดร

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/034/490/original_default_SAM_0007_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?1405537873" target="_blank">http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/034/490/default_default_SAM_0007_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?1405537873">

เดือน มี.ค.  2556 ได้กลับเยี่ยมบ้านเกิด ตรงกับวันงานบุญที่จังหวัดจัดติดต่อกันมานาน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของทุกปี เริ่มขึ้นครั้งแรก พ.ศ.2534 ในสมัยผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุพร สุภสร   และปี พ.ศ 2556 นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานบุญผะเหวดขึ้นซึ่งตรง กับวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 คนไทยทั่วไปจะรู้จักกันดีในนาม บุญมหาชาติ หากใครได้ฟังเรื่องมหาเวสสันดรให้จบภายใน 1 วัน ท่านทั้งหลายจะได้เกิดร่วมและพบพระองค์     

เขียน 05 Mar 2013 @ 16:02 () แก้ไข 17 Jul 2014 @ 02:11, ()


ความเห็น (0)