อนุทิน 121342 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๙๔๔ |

"EQ : บุคลิกภาพ"

บันทึก ... "เครื่องบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ (๓)" ... (ธรรมะสู่อิสรภาพ : ดร.สนอง วรอุไร)


ในด้านบุคลิกภาพ บุคคลผู้มี อีคิวสูง ย่อมมี ความอ่อนน้อมถ่อมตน
เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี

ผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ได้รับข้อมูลความรู้มาก
ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตต่าง ๆ ได้ง่าย

เขียน 04 Mar 2013 @ 01:09 () แก้ไข 04 Mar 2013 @ 16:55, ()


ความเห็น (0)