อนุทิน 121338 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่าน"ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (Living Will )

หนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.2550 มาตรา 12 (มาตรา 12 เป็นเรื่องเลือกตายอย่างสงบ ตามวิถีธรรมชาติ ) 

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ" ความว่า "แพทย์สมาคมโลก (The World Medical Association )

กล่าวถึงสิทธิปฏิเสธการรักษาว่าเป็นสิทธิของผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง

(The right to self-determination)สอดคล้องกับจริยธรรมทางการแพทย์....อ่านถึงตรงนี้ก็ง่วงซะแล้ว

ขอบคุณ บทความจากหนังสือ "ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต 

สำนักงานคระกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เขียน 04 Mar 2013 @ 00:19 () แก้ไข 04 Mar 2013 @ 00:26, ()


ความเห็น (0)