อนุทิน 121336 - ไอดิน

  ติดต่อ

เริ่มแก้ปัญหาด้วยความคิดที่ไม่เป็นกลาง....

  ....ต่อให้ใช้เวลาคิดนานแค่ไหน....ก็หาคำตอบที่สมดุลไม่ได้

เริ่มแก้ปัญหาด้วยความคิดที่ไม่เป็นกลาง....

  ....ต่อให้ได้คำตอบ....ก็มักจะเป็นคำตอบ...ที่ก่อปัญหาใหม่อยู่ร่ำไป

อคติ ตัวตน คือ ความอวิชชา คือ ปัญหา ตัวจริง....

สะท้อนจิตตน เพื่อกระทบจิตตน..... ^ _______ ^

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ทิฐฎิ อัตตา เดินตามเงามา ... ทุกวัน ;)...

ทุกนาที เลยละค่ะ ท่าน อ.วัส ^ _____ ^""