อนุทิน 121329 - ชลัญธร

ชลัญธร

ความทุกข์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เกิดเพราะเผชิญความทุกข์
เช่นความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไม่ได้ทำให้เราทุกข์
เท่าการกลัวความเจ็บป่วย มีหลายคนที่เจ็บป่วยแล้ว
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข กับความเจ็บป่วย
คนที่ยังไม่ป่วยบางคนเสียอีกที่ทุกข์ เพราะกลัวว่าตนจะ
ป่วยเป็นนั้นเป็นนี้ หรือแม้กระทั่งความจน 
ก็ไม่ได้ทุกข์เท่ากลัวความจน ความลำบาก ก็ไม่ทุกข์
เท่ากลัวลำบาก การปฏิเสธถอยหนีด้วยการกลัวนั้น
ไม่ได้ช่วยอะไรเลย การกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว
ต่างหากที่พึงกระทำ จะทำให้เราหายกลัว
แล้ว จะรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่กลัว ไม่ได้มีพิษสงอะไรเลย

ชลัญธร

เขียน 03 Mar 2013 @ 22:08 ()


ความเห็น (3)

ทุกข์แล้วกลัว กลัวแล้วทุกข์ ก็ทั้งกลัวทั้งทุกข์ ................ จะไม่กลัวไม่ทุกข์ก็ต้องมาคบกับ พบ. ร้อยเอ็ด นี่แหละ 5555

คบ พบ. 101 รับรองไม่ต้องกลัวและ ไม่ต้องทุกข์ แต่อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน สองนี้ 

แรกคือ บรรลุ..... เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต

สองคือ เป็นบ้า  หลุดออกจากความจริงในชีวิต 

แต่ชลัญว่า ข้อสองท่าจะมาแรง อิ อิ 

ธรรมะคือไม้กวาดประหลาดเหลือ.........