อนุทิน 121329 - ชลัญธร

ชลัญธร

ความทุกข์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เกิดเพราะเผชิญความทุกข์
เช่นความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไม่ได้ทำให้เราทุกข์
เท่าการกลัวความเจ็บป่วย มีหลายคนที่เจ็บป่วยแล้ว
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข กับความเจ็บป่วย
คนที่ยังไม่ป่วยบางคนเสียอีกที่ทุกข์ เพราะกลัวว่าตนจะ
ป่วยเป็นนั้นเป็นนี้ หรือแม้กระทั่งความจน 
ก็ไม่ได้ทุกข์เท่ากลัวความจน ความลำบาก ก็ไม่ทุกข์
เท่ากลัวลำบาก การปฏิเสธถอยหนีด้วยการกลัวนั้น
ไม่ได้ช่วยอะไรเลย การกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว
ต่างหากที่พึงกระทำ จะทำให้เราหายกลัว
แล้ว จะรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่กลัว ไม่ได้มีพิษสงอะไรเลย

ชลัญธร

เขียน 03 Mar 2013 @ 22:08 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ทุกข์แล้วกลัว กลัวแล้วทุกข์ ก็ทั้งกลัวทั้งทุกข์ ................ จะไม่กลัวไม่ทุกข์ก็ต้องมาคบกับ พบ. ร้อยเอ็ด นี่แหละ 5555

เขียนเมื่อ 

คบ พบ. 101 รับรองไม่ต้องกลัวและ ไม่ต้องทุกข์ แต่อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน สองนี้ 

แรกคือ บรรลุ..... เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต

สองคือ เป็นบ้า  หลุดออกจากความจริงในชีวิต 

แต่ชลัญว่า ข้อสองท่าจะมาแรง อิ อิ 

เขียนเมื่อ 

ธรรมะคือไม้กวาดประหลาดเหลือ.........