อนุทิน 121309 - ไหมฟ้า

ไหมฟ้า

เล่าสู่กันฟัง

9  มิถุนายน  2512  เวลา  21.30 น.  เกิดมาเป็นลูกคนที่หก ของพ่อสำเนียง  บัณฑิต กับ แม่จันทร์  บัณฑิต  เป็นคนบ้านแขม  ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีจ้า แม่เคยบอกว่าเราเป็น “เรือ”  คือต้อง “ยา” ไว้ตลอด 
มิฉะนั้นก็จะ”ล่ม” 
เริ่มเรียนประถมที่โรงเรียนบ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์)  แล้วก็ไปเรียนมัธยมที่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  เรียนปริญญาตรีอยู่ใกล้บ้าน ... วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  วิชาเอกภาษาไทย  วิชาโทจิตวิทยาและการแนะแนว
ปี 2535  จบ ค.บ. ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับสองค่ะ

2  พฤศจิกายน  2535  เป็น “ข้าราชการครู”  อยู่ชายแดน โรงเรียนบ้านนาแมดอำเภอเขมราฐ  17  กรกฎาคม  2536  เป็น ”เจ้าสาวของอานนท์” ใช้นามสกุล  กฤษณะกาฬ1  มิถุนายน  2537 เปลี่ยนจากสาวอุบลฯไปเป็นคนยโสธร (ย้ายตามสามีค่ะ)
ไปอยู่โรงเรียนบ้านนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล  หนึ่งในคณะครูผู้ร่วมบุกเบิกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา30  มีนาคม  2538  ได้ลูกชายค่ะ ”น้องเขม – กฤษณ์  กฤษณะกาฬ”

วิกฤตของชีวิต
  วันที่ 10 - 11  ธันวาคม  2529  พ่อกับแม่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ...ปัจจุบัน
  -  ยังอยู่โรงเรียนเดิมค่ะ  แต่ ... สามีเปลี่ยนไป  คือเปลี่ยนจากครูเป็นผู้บริหาร 
ผอ.อานนท์  กฤษณะกาฬ  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
  -  ลูกชายกำลังจะจบ ปวช.ช่างกลโรงงาน วท.ยโสธร  ได้โควตาไปเรียน
คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ (ค.อ.) หลักสูตร
5 ปี ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เขาภูมิใจในความยาวของเขามาก  193  ซม.)
  -  เป็นนักศึกษาทุน สพฐ. 2 สาขาการสอนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา  เทอมสุดท้ายแล้วค่ะ
  -  ที่อยู่ 
219 บ้านนาโป่ง  หมู่ที่  6  ต.ทรายมูล  อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
 
Tel..087-2498192  e-mail.. 
[email protected]

คุณลักษณะ  มุ่งมั่น  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  กตัญญู
ความหวัง 
จะเป็นหนึ่งแรงเล็ก ๆ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนรักการอ่าน
    และจะเป็นอีกหนึ่งแรงเล็ก ๆ ที่กระตุ้นให้ทุกคนใช้ทรัพยากร
  อย่างประหยัดและคุ้มค่า

เขียน 02 Mar 2013 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)