อนุทิน 121296 - วันสุไลมาน เจะแวมาแจ

เบื้องบนสุขสบาย เบื้องล่างแถบตาย
: เก็บตกปฎิบัติพิเศษชายแดนใต้ (เหมือนกันทั้งสองฝ่าย)

เขียน 02 Mar 2013 @ 12:54 ()


ความเห็น (0)